Thời khóa biểu năm học 2015 – 2016

Tháng Năm 6, 2016 2:57 chiều

THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

(Học 1 buổi)

Thứ/lớp Lớp1 Lớp2 Lớp 3 Lớp4 Lớp 5
 Thứ hai Tiếng ViệtTiếng ViệtĐạo đức       Lâm      Âm nhạc    Tới  Tập đọcTập đọcToánMĩ Thuật        ToánTN và XH      LâmTập đọcKể chuyệnÂm nhạc          Tới Tập đọc Thể dục           ToánChính tảMĩ Thuật       ToánTập đọcChính tảKhoa học   LâmĐạo đức      Lâm
Thứ ba Thể dục          Tiếng ViệtTiếng ViệtToán ToánThể dục           Kể chuyện chính tảÂm nhạc       Tới ToánChính tảAnh vănĐạo đức         Lâm Khoa học      LâmToánLT và CâuAnh văn Kể chuyện

 

ToánLT và CâuLịch sử       LâmKĩ thuật      Anh văn

       

 Thứ tư Tiếng ViệtTiếng ViệtToánMĩ thuật          ToánĐạo đức        LâmTập đọcThủ công       Tới  Tập đọc ToánMĩ thuật          TN và XH     LâmLT và câu Thể dục           Toán Tập đọc Tập làm Văn Âm nhạc         Tới Địa lý          LâmThể dục       Toán Tập đọcKể chuyện
Thứ 5 TN_XH         LâmToánTiếng ViệtTiếng Việt Thể dục          TN và XH     LâmToánTập viết Toán Thể dục         Anh văn Tập viếtThủ công         Tới ToánĐạo đức       LâmLịch sử         LâmLT và CâuAnh văn ToánTập làm vănAnh vănMĩ thuật                   LT và câu   
Thứ 6 Tiếng ViệtTiếng việtThủ công      TớiToán Toán chính tảĐạo đức        LâmTập làm văn   Thể dục            ToánChính tảTập làm Văn  ToánĐịa                LâmKĩ thuật        Khoa học     LâmTập làm văn Toán Thể dục       Tập làm vănÂm nhạc     Tới Khoa học   Lâm